KRİSTAL PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK
image
image

Bireysel Psikoterapi

image
image

Bireysel Psikoterapi

Bireysel Psikoterapi

Bireysel terapi genellikle yetişkinlerle olmakla birlikte her yaş grubuyla yapılabilir. Süreci psikoterapist ve danışan birebir şekilde online veya yüz yüze ilerletir. Psikoterapi almak için patolojik bir rahatsızlığa sahip olma ön koşulu yoktur. Kişilerin yaşamlarında karşılaştıkları zorluklar, baş etmede çektikleri güçlükler; psikolojik, duygusal, fiziksel, bilişsel, davranışsal güçlükler terapi konuları arasındadır. 

Terapinin amacı, sadece sorunları çözmek değil bireyin bunları daha etkin bir biçimde yönetmesine ya da yaşamdaki yeni olasılıklardan faydalanarak bu sorunları aşmasına yardım etmektir. Yani sorunların yanı sıra kişinin güçlü yanlarına da odaklanarak kendi çözüm yollarını bulabilmesi, daha etkili baş etme stratejileri geliştirebilmesine yardımcı olur. 

Terapi, danışanın yaşamında kalıcı bir fark yaratan yapıcı bir değişimdir. 

Psikolojik bir hastalıktan dolayı ilaç tedavisi alan birinin psikoterapi alması hastalığın azalmasında ve iyileşmesinde etkili olduğu kanıtlanmıştır. Hastalıkla baş etmek, düşünce kalıplarını değiştirmek için ilaç tedavisi tek başına yeterli değildir. 

Kristal Psikolojik Danışmanlık Merkezinde sorunlara ve paylaşımlara gizlilik ilkesini temel alarak danışanların daha etkin bir biçimde yaşayabilmeleri için sorunları yönetebilmelerini sağlamak, kendi kendilerine daha iyi yardım edebilmeleri ve imkanları daha etkili şekilde geliştirmelerine yardım etmek amaçlanır.  

Merkezimizde Destek Verilen Konular;

Aile İçi Sorunlar

Anksiyete (Kaygı Bozuklukları)

Ayrılık/Kayıp/Yas Durumları

Cinsellik ve Cinsel Kimlik

Davranışsal ve Duygusal Sorunlar

Depresyon

Fobiler ve Korkular

İlişki ve İletişim Sorunları

Karar Verme ve Hedef Belirleme

Kariyer Danışmanlığı, İş Yeri Problemleri

Kendini Tanıma ve Kişisel Gelişim

Kişilik Bozuklukları

OKB (Takıntılar)

Öfke Kontrolü

Özgüven ve Özsaygı

Panik Bozukluk ve Panik Atak

Somatik Şikayetler

Stres Yönetimi

Travmatik Deneyimler

Travma Sonrası Stres Bozukluğu (TSSB)

Tükenmişlik Sendromu

Uyku Bozuklukları

Yeme Bozuklukları


Bireysel terapide, danışanın başvurduğu sorun ve paylaşımları üzerine terapistle birlikte terapi amacı belirlenir. Bu amaca yönelik süreç ilerletilir ve olumlu sonuçlar alınır. Amacına ulaşıldıktan sonra terapi sonlandırılabilir veya yeni bir amaç ile terapiye devam edilir. Amacın gerçekleşmesi bireyin gayreti ve hazırbulunuşluğuna göre zaman almaktadır. 

Kristal Psikolojik Danışmanlık Merkezinde bireysel terapi seans süresi “50 Dakikadır”. Seans sıklığı olarak haftada bir görüşmek önerilir. Ortalama seans sayısı 5-20 seans arasında gerçekleşmektedir. Danışanın ihtiyacına göre daha az veya daha çok olabilmektedir.